Type Id Date User Change
Post 53809 Dec 27 2008, 15:42 Radioactive rating:s, +wagaya_no_oinari-sama
Post 49927 Dec 27 2008, 15:42 Aurelia +doumeki_shizuka +fai_d._flourite +ichihara_yuuko +kinomoto_sakura +kunogi_himawari +kurogane +li_syaoran +tsuyuri_kohane +watanuki_kimihiro, source changed from CLAMP to none
Tag 16703 Dec 27 2008, 15:42 Aurelia tsuyuri_kohane: type:character
Post 53808 Dec 27 2008, 15:41 Radioactive rating:s, +wagaya_no_oinari-sama
Post 53807 Dec 27 2008, 15:35 Radioactive rating:s, +wagaya_no_oinari-sama
Post 53806 Dec 27 2008, 15:35 Radioactive rating:s, +wagaya_no_oinari-sama
Post 53805 Dec 27 2008, 15:34 Radioactive rating:s, +wagaya_no_oinari-sama
Post 53804 Dec 27 2008, 15:34 Radioactive rating:s, +wagaya_no_oinari-sama
Post 53803 Dec 27 2008, 15:34 Radioactive rating:s, +wagaya_no_oinari-sama
Post 53802 Dec 27 2008, 15:33 Radioactive rating:s, +wagaya_no_oinari-sama
Post 53801 Dec 27 2008, 15:32 Radioactive rating:s, +wagaya_no_oinari-sama
Post 53800 Dec 27 2008, 15:32 Radioactive rating:s, +wagaya_no_oinari-sama
Post 53799 Dec 27 2008, 15:32 Radioactive rating:s, +wagaya_no_oinari-sama
Post 9469 Dec 27 2008, 15:28 Radioactive parent:8821←none, +duplicate
Post 53798 Dec 27 2008, 15:27 Radioactive rating:s, +wandaba_style
Post 53797 Dec 27 2008, 15:27 Radioactive rating:s, +wandaba_style
Post 53796 Dec 27 2008, 15:26 Radioactive rating:s, +wandaba_style
Post 53795 Dec 27 2008, 15:23 Radioactive rating:s, +tagme +watanabe_akio
Post 53794 Dec 27 2008, 15:22 Radioactive rating:s, +tagme +watanabe_akio
Post 53793 Dec 27 2008, 15:21 Radioactive rating:s, +binding_discoloration +tagme +watanabe_akio