Type Id Date User Change
Post 45497 Dec 27 2008, 16:33 Aurelia -yun_kouga
Post 45498 Dec 27 2008, 16:33 Aurelia -yun_kouga
Post 45500 Dec 27 2008, 16:33 Aurelia -yun_kouga
Post 45501 Dec 27 2008, 16:33 Aurelia -yun_kouga
Post 46654 Dec 27 2008, 16:33 Aurelia -yun_kouga
Post 53811 Dec 27 2008, 16:32 ttfn +tenko_kuugen
Post 53812 Dec 27 2008, 16:32 ttfn +kou
Post 14286 Dec 27 2008, 16:31 Aurelia +shiritsu_gakuen_horitsuba
Post 14287 Dec 27 2008, 16:31 Aurelia +shiritsu_gakuen_horitsuba
Post 23437 Dec 27 2008, 16:29 Aurelia +shiritsu_gakuen_horitsuba
Post 33439 Dec 27 2008, 16:27 Aurelia +doumeki_shizuka +fai_d._flourite +ichihara_yuuko +kinomoto_sakura +kunogi_himawari +kurogane +li_syaoran +mokona +shiritsu_gakuen_horitsuba +tsubasa_reservoir_chronicle +xxxholic -crossover
Tag 16704 Dec 27 2008, 16:27 Aurelia shiritsu_gakuen_horitsuba: type:copyright
Post 39894 Dec 27 2008, 16:19 Aurelia +kinomoto_sakura
Post 39896 Dec 27 2008, 16:18 Aurelia +kinomoto_fujitaka +kinomoto_sakura
Post 39897 Dec 27 2008, 16:18 Aurelia +kinomoto_sakura +li_meiling
Post 14281 Dec 27 2008, 16:06 Aurelia -rating-locked, +li_syaoran -clone_syaoran -syaoran, source changed from CLAMP to none
Post 20662 Dec 27 2008, 16:04 Aurelia +li_syaoran -snow -syaoran
Post 20809 Dec 27 2008, 16:02 Aurelia +moonknives
Post 31178 Dec 27 2008, 15:58 Aurelia -flying, source changed from Clamp to none
Post 31179 Dec 27 2008, 15:57 Aurelia -snow, source changed from Clamp to none