Type Id Date User Change
Post 11390 Dec 27 2007, 09:24 Hitou +takehito_harada
Post 11398 Dec 27 2007, 09:24 jeddy_fanit +furude_rika +higurashi_no_naku_koro_ni +houjou_satoko +maebara_keiichi -tagme
Post 11397 Dec 27 2007, 09:24 jeddy_fanit +higurashi_no_naku_koro_ni +ryuuguu_rena +sonozaki_mion +sonozaki_shion -tagme
Post 11396 Dec 27 2007, 09:23 jeddy_fanit +furude_rika +higurashi_no_naku_koro_ni +houjou_satoko +maebara_keiichi +ryuuguu_rena +sonozaki_mion -tagme
Post 11398 Dec 27 2007, 09:23 jeddy_fanit +tagme -furude_rika -higurashi_no_naku_koro_ni -houjou_satoko -maebara_keiichi
Post 11395 Dec 27 2007, 09:22 jeddy_fanit +tagme -ayane -machi -nagasarete_airantou
Post 11389 Dec 27 2007, 09:21 jeddy_fanit +ibuki_kouko -kouko_fuuko
Post 11389 Dec 27 2007, 09:21 jeddy_fanit +clannad +ibuki_fuuko +kouko_fuuko -tagme
Post 11389 Dec 27 2007, 09:21 jeddy_fanit +tagme -clannad -fuuko -ibuki
Post 11377 Dec 27 2007, 09:21 Radioactive +sakura_no_uta
Post 11325 Dec 27 2007, 09:19 admin2 +sakura_strasse
Post 11389 Dec 27 2007, 09:19 jeddy_fanit +fuuko +ibuki
Post 11389 Dec 27 2007, 09:19 jeddy_fanit -fuuko -ibuki -kouko
Post 11389 Dec 27 2007, 09:19 jeddy_fanit +fuuko +ibuki +kouko
Post 11370 Dec 27 2007, 09:19 MugiMugi +co2a +komatsu_e-ji -tagme
Post 11389 Dec 27 2007, 09:17 jeddy_fanit +clannad -tagme
Post 11389 Dec 27 2007, 09:16 jeddy_fanit +tagme -clannad -ibuki_fuuko -ibuki_kouko
Post 11367 Dec 27 2007, 09:16 MugiMugi +nao_goto -noizi_ito
Post 11369 Dec 27 2007, 09:16 MugiMugi +nao_goto
Post 11368 Dec 27 2007, 09:15 MugiMugi +nao_goto