Date User Change
Jan 04 2012, 12:06 Revenger +hitokata_no_ou +kuroba_nao
Dec 12 2009, 14:39 VorpalNeko -cyocyopolice
Dec 12 2009, 14:36 redlink +cyocyopolice
Sep 19 2009, 15:17 VorpalNeko -tagme
Jun 30 2009, 08:50 Lua +tasaka_shinnosuke -takara_shinnosuke
Jun 30 2009, 06:39 charunetra +takara_shinnosuke
Jan 09 2008, 07:01 Lore rating:s, +tagme