Date User Change
Nov 15 2010, 16:28 bekuki +amano_tooko
Nov 10 2010, 05:54 petopeto -shown
Nov 09 2010, 22:18 Aurelia +takeoka_miho
Nov 09 2010, 21:17 petopeto rating:s, +bungaku_shoujo