Alias To Reason
ku_ro_kuro (0) kuuro_kuro (12)
kuu_ro_kuro (0) kuuro_kuro (12)
archer_of_red_(fate/apocrypha) (0) archer_of_red (66)
atalanta_(fate) (0) archer_of_red (66)
mordred_(fsn) (0) mordred_(fate) (202)
homura_naru (0) homura_midori (6)
saber_of_red_(fate/apocrypha) (0) mordred_(fate) (202)
ruler_(fate/apocrypha) (0) jeanne_d'arc_(fate) (643)
jeanne_d'arc_(fate/apocrypha) (0) jeanne_d'arc_(fate) (643)
jeanne_alter (0) jeanne_d'arc_(alter)_(fate) (680)
jeanne_d'arc_alter (0) jeanne_d'arc_(alter)_(fate) (680)
jeanne_d'arc_(alter) (0) jeanne_d'arc_(alter)_(fate) (680)
armed_blue:gunvolt (0) armed_blue:_gunvolt (41)
azure_striker_gunvolt (0) armed_blue:_gunvolt (41)
terumii (0) tellme (9)
goridou (0) hanzawa_jun (13)
reika_rikudou (0) rikudou_reika (7)
rikudo_reika (0) rikudou_reika (7)
lovekami_-useless_goddess- (0) lovekami_-trouble_goddess- (37)
lovekami_-divinity_stage- (0) lovekami_-sweet_stars- (9)