Artist: kamino ryu-ya

URL http://ryu-ya.air-nifty.com/
Aliases kamino_ryuuya, 上乃龍也