Artist: minami haruya

URL http://i2.pixiv.net/img38/img/haruya-moco/
URL http://img38.pixiv.net/img/haruya-moco/
URL http://www.pixiv.net/member.php?id=1167881