Date User Change
May 01 2010, 00:02 Aurelia +partial_scan -mashiro_botan -minazuki_haruka -shiraishi_yukana
Oct 17 2009, 05:31 ender parent:101071101004
Oct 16 2009, 15:00 Share +mashiro_botan +shiraishi_yukana
Oct 16 2009, 14:55 VorpalNeko parent:101004100104
Oct 16 2009, 14:48 Share -shown, parent:100104, rating:q, +minazuki_haruka