Date User Change
Mar 08 2014, 06:24 shirohoshi4654 +bemani
Sep 29 2010, 15:05 Inferno +loli
Jul 04 2010, 03:30 petopeto -lowres
Jun 27 2010, 06:56 midzki +lowres
Nov 04 2009, 17:01 VorpalNeko +beatmania_iidx +kinoshita_ichi +xia -tagme
Nov 04 2009, 16:56 VorpalNeko +beatmania +cameltoe +pantsu +thighhighs
Nov 04 2009, 16:53 redlink rating:q, +tagme