Date User Change
Nov 10 2012, 09:29 Inferno +sasuke_(2x2=shinobuden)
Nov 10 2012, 09:13 Inferno +ninja +shida_tadashi
Dec 27 2007, 23:00 vistigris +2x2=shinobuden +christmas +onsokumaru +shinobu +shiranui_kaede -2x2_shinobuden
Dec 27 2007, 22:59 vistigris +2x2_shinobuden -2x2 -shinobuden
Dec 08 2007, 03:00 Faite +2x2 +shinobuden -tagme
Dec 08 2007, 01:53 admin2 rating:s, +tagme