Date User Change
Jul 04 2010, 03:30 petopeto -lowres
Jun 27 2010, 06:55 midzki +lowres
Nov 15 2009, 07:27 midzki +lolita_fashion
Nov 13 2009, 11:14 blooregardo +wa_lolita
Nov 13 2009, 09:53 charunetra rating:s, +karu38 +megurine_luka +vocaloid