Date User Change
Nov 23 2009, 17:24 Aurelia note "Mizu no Hoshi e Ai ...: body: "Mizu no Hoshi e Ai wo Komete" by Ayukawa Mami (OP1), height:4141, width:239, x:4352, y:365
Nov 23 2009, 07:20 Aurelia +zeta_gundam
Nov 23 2009, 07:07 Aurelia +calendar
Nov 23 2009, 07:04 Aurelia rating:s, +gundam +gundam_zz +mecha +nakashima_toshihiro