Date User Change
Jul 04 2010, 03:30 petopeto -lowres
Jun 27 2010, 06:55 midzki +lowres
Nov 30 2009, 12:47 Aurelia +punchiki -tagme, source changed from none to http://img16.pixiv.net/img/punchiki/7169647.jpg
Nov 30 2009, 11:48 tamashii_kun +gintama
Nov 30 2009, 11:48 tamashii_kun rating:s, +elizabeth_(gintama) +kagura +kawakami_bansai +kijima_matako +murata_tetsuko +okada_nizou +sakata_gintoki +shimura_shinpachi +tagme +takasugi_shinsuke