Date User Change
Nov 21 2009, 16:18 VorpalNeko +disc_cover -dvd_cover
Aug 21 2009, 14:45 Inferno +shokatsuryou_koumei -koumei_shokatsuryou
Jun 07 2009, 14:34 yanis +dvd_cover
Feb 15 2008, 03:45 jxh2154 -loli
Jan 04 2008, 03:09 Envy +seifuku
Jan 04 2008, 03:01 Envy +loli +megane
Jan 04 2008, 02:34 Envy +ryuubi_gentoku -sonsaku_hakufu
Jan 04 2008, 02:31 Envy +chouhi_ekitoku +chouun_shiryuu +kanu_unchou +koumei_shokatsuryou +sonsaku_hakufu
Jan 03 2008, 04:15 Envy rating:s, +ikkitousen +ikkitousen~dragon_destiny~