Date User Change
Nov 18 2017, 05:08 fireattack +rakko_(maka-rakko) -rakko_(makarakko)
Nov 13 2017, 08:08 b923242 +rakko_(makarakko) -rakko
Jan 09 2011, 18:57 petopeto parent:168461167008
Dec 30 2010, 02:48 fireattack +hook
Dec 30 2010, 02:48 fireattack parent:167008←none
Dec 30 2010, 02:45 fireattack +matsushita_makako +rakko
Jan 25 2010, 23:31 blooregardo +bleed_through +seifuku
Nov 11 2009, 21:03 fireattack parent:none←13611
Jan 26 2008, 06:22 lilloulou +arikawa_atori +kosaka_himeko +like_life +miyasato_yumi +rindoji_kizuna +sawaki_tsubaki -tagme
Jan 18 2008, 23:11 admin2 parent:13611, rating:s, +tagme