Date User Change
Aug 07 2013, 14:51 18183720 -okuda_yasuhiro
Dec 18 2012, 20:54 demon2 +okuda_yasuhiro
May 11 2012, 13:13 fireattack +bottomless -nopan
Sep 11 2010, 11:09 Aurelia +hashimoto_takayoshi
Aug 30 2010, 16:42 nanashi-jp -hashimoto_takayoshi
Jun 01 2010, 13:30 xxdcruelifexx -fate_testarossa
May 29 2010, 19:52 jr0904 +alicia_testarossa -alicia -testarossa
May 29 2010, 19:52 jr0904 +alicia +testarossa
May 28 2010, 17:33 Chrissues +precia_testarossa
May 28 2010, 17:08 blooregardo +open_shirt
May 28 2010, 16:23 Aurelia -hashimoto_takashi
May 28 2010, 16:23 Aurelia +hashimoto_takayoshi
May 28 2010, 16:21 Aurelia +hashimoto_takashi
May 28 2010, 16:21 Aurelia +cleavage +dress_shirt +fate_testarossa +no_bra +nopan
May 28 2010, 16:03 Aurelia rating:q, +mahou_shoujo_lyrical_nanoha +mahou_shoujo_lyrical_nanoha_the_movie_1st