Date User Change
Jul 04 2010, 03:23 petopeto -lowres
Jun 27 2010, 06:47 midzki +lowres
Jun 01 2010, 23:44 van -tagme
Jun 01 2010, 22:55 vanilla +ech
Jun 01 2010, 22:55 vanilla source changed from http://e-shuushuu.net/image/285329/ to http://img19.pixiv.net/img/ech/11015640.jpg
Jun 01 2010, 17:20 svaax +wings
Jun 01 2010, 16:05 IRPGuardian +kanon +tsukimiya_ayu
Jun 01 2010, 14:46 Radioactive rating:s, +tagme, source: http://e-shuushuu.net/image/285329/