Date User Change
Jul 04 2010, 03:23 petopeto -lowres
Jun 27 2010, 06:47 midzki +lowres
Jun 19 2010, 15:14 Aurelia +shouji_ayumu -syouji_ayumu
Jun 06 2010, 20:16 bakaneko +wings
Jun 06 2010, 10:47 vanilla source changed from http://e-shuushuu.net/image/286945/ to http://img01.pixiv.net/img/ayumu/7770909.jpg
Jun 06 2010, 09:23 AZD-A9S +syouji_ayumu -tagme
Jun 06 2010, 07:27 Genmu +mystia_lorelei +touhou
Jun 06 2010, 05:30 Radioactive rating:s, +tagme, source: http://e-shuushuu.net/image/286945/