Date User Change
Jul 10 2010, 17:48 Aurelia +mizuhara_touko -mizuhara_toko
Jul 10 2010, 17:48 Aurelia +kuchiki_touko -kuchiki_toko
Jul 10 2010, 16:49 Share rating:s←q, +kara_no_shoujo +kuchiki_toko +maris_stella +mizuhara_toko +seifuku +tokisaka_yukari +yosomiya_tsuzuriko
Jul 10 2010, 01:04 Share rating:q, +sugina_miki