Date User Change
Jul 14 2010, 00:16 Aurelia +agemaki_wako +itou_yoshiyuki +shindou_sugata +tsunashi_takuto
Jul 14 2010, 00:11 Aurelia rating:s, +star_driver