Date User Change
Jul 27 2011, 23:07 uguu~ +yakumo_yukari -yakumo_ran
Dec 04 2010, 10:03 Aurelia +sakurano_ruu -byruu
Aug 19 2010, 23:03 van -symmetrical_docking
Aug 19 2010, 22:25 bakaneko +symmetrical_docking
Aug 19 2010, 18:34 blooregardo rating:s←q, +hakurei_reimu +yakumo_ran
Aug 12 2010, 11:11 Aurelia +crease +fixme
Aug 12 2010, 11:10 Aurelia +byruu +wish_kibou_no_tsubasa
Aug 12 2010, 01:56 Share rating:q, +touhou