Date User Change
Dec 04 2009, 21:42 VorpalNeko +shokatsuryou -koumei
Dec 03 2009, 12:54 VorpalNeko +baseson
Jul 26 2009, 21:23 VorpalNeko +chouryou_bunen -chouryou
Apr 15 2009, 18:54 vistigris +bachou +chouhi +chouryou +chouun +daikyou +juniku +kakouen +kakouton +kaku +kannei +kanu +katagiri_hinata +kouchuu +koumei +kyocho +rikuson +ryofu +shoukyou +shuuyu +sonken +sonshoukou +sousou +toutaku -tagme
Feb 17 2009, 06:06 Aurelia +koihime_musou
Feb 05 2008, 19:25 Radioactive rating:s, +tagme, source: Image board