Date User Change
Nov 15 2008, 11:27 tengokuno +kawakami_yuno
Nov 15 2008, 11:18 tengokuno +kaizu_yakumi
Nov 15 2008, 11:06 tengokuno +amano_chiwa +ebizuka_shino +funade_osamu +nanao_hinako
Nov 15 2008, 11:05 tengokuno +kaizu_sana -tagme
Nov 15 2008, 11:04 tengokuno +shimazu_wakana
Nov 15 2008, 11:01 tengokuno +hatano_konami
Feb 05 2008, 20:22 vistigris +_summer
Feb 05 2008, 19:55 Radioactive rating:s, +tagme, source: Image board