Date User Change
Nov 07 2010, 16:58 bakaneko rating:s←q, +dress
Nov 05 2010, 15:20 petopeto parent:161129128503
Oct 28 2010, 20:36 petopeto parent:128503, rating:q, +lolita_fashion +neko +shiina_yuu