Date User Change
Dec 17 2010, 22:24 petopeto frames changed: 983x148,1665x2444;158x1692,1270x2147
Nov 10 2010, 09:47 fireattack +amano_tooko +inoue_konoha +kotobuki_nanase
Nov 09 2010, 22:20 Aurelia +seifuku -possible_duplicate
Nov 09 2010, 22:19 Aurelia +takeoka_miho
Nov 09 2010, 20:57 petopeto rating:s, +bungaku_shoujo +possible_duplicate