Date User Change
Dec 17 2010, 22:27 petopeto frames changed: 174x1135,1188x1690;1467x1130,1201x1686
Nov 13 2010, 07:36 Nekotsúh-dup +seifuku
Nov 09 2010, 22:19 Aurelia +takeoka_miho
Nov 09 2010, 21:04 petopeto rating:s, +bungaku_shoujo