Date User Change
Jan 04 2013, 08:46 VorpalNeko +da_capo_(series)
May 03 2010, 15:24 AZD-A9S +shimazawa_noriko
Dec 22 2009, 23:29 VorpalNeko +seifuku
Feb 15 2008, 17:54 admin2 rating:s, +asakura_otome +asakura_yume +da_capo +da_capo_ii, source: Image board