Date User Change
Sep 25 2011, 16:06 Inferno +dress +gin_(hotarubi_no_mori_e) +summer_dress +takegawa_hotaru -tagme
Sep 25 2011, 02:57 xalric +kondou_natsuko
Sep 25 2011, 02:46 Ravenblitz +hotarubi_no_mori_e
Sep 25 2011, 02:37 Radioactive rating:s, +tagme