Date User Change
May 10 2012, 15:16 fireattack +rinon
Nov 16 2011, 05:49 wabo +uon_taraku -tagme
Nov 12 2011, 17:33 xalric +kirishima_kaito
Nov 12 2011, 11:46 blooregardo +megane +seifuku
Nov 12 2011, 06:58 Ravenblitz +takatsuki_ichika +yamano_remon
Nov 12 2011, 06:58 Ravenblitz +ano_natsu_de_matteru
Nov 12 2011, 06:57 Ravenblitz rating:s, +tagme