Date User Change
Jan 08 2016, 05:58 fireattack +sore_ga_seiyuu!
Feb 18 2012, 21:34 Hatsukoi -shown
Feb 18 2012, 21:24 Hatsukoi -tagme
Feb 18 2012, 21:24 Hatsukoi +monochrome
Feb 18 2012, 09:54 Hatsukoi +hajimemashite +hata_kenjirou
Feb 18 2012, 09:40 Hatsukoi rating:s, +tagme