Date User Change
Mar 30 2019, 22:12 Trit +kareshi_kanojo_no_jijou
Mar 23 2019, 22:24 animeprincess +seifuku +tsuda_masami
Jun 15 2011, 17:30 Mew-Mokuba-Akari +arima_souichirou +miyazawa_yukino
Apr 23 2008, 17:07 Radioactive rating:s, +kare_kano, source: Image board