Date User Change
Nov 30 2012, 02:57 fireattack -shown, +index_page -akahito -hinata_momo -kiba_satoshi -kishida_mel -kobuichi -mitha -mitsuki_mantarou -muririn -natsume_eri -sasahiro -tagme -yukiwo
Sep 28 2012, 13:00 mummy2458 +akahito +hinata_momo +kiba_satoshi +kishida_mel +kobuichi +mitha +mitsuki_mantarou +muririn +natsume_eri +sasahiro +yukiwo
Sep 26 2012, 00:00 fireattack rating:q, +tagme