Date User Change
Feb 26 2013, 22:48 fireattack -shown, -dakimakura -feng -hoshino_ayumu -hoshizora_e_kakaru_hashi -male -ryohka -shota -stitchme
Feb 26 2013, 22:48 fireattack parent:245128←none
Feb 22 2013, 08:01 fireattack +shota
Feb 13 2013, 05:17 fireattack +feng +hoshino_ayumu +hoshizora_e_kakaru_hashi +male +ryohka
Feb 13 2013, 00:14 fireattack rating:q, +dakimakura +partial_scan +stitchme