Date User Change
Jun 17 2013, 05:15 リナ parent:249035, rating:s, +koto_no_ha_no_niwa +landscape +shinkai_makoto +shinomiya_yoshitoshi, source: http://www.kotonohanoniwa.jp/poster/001-2/