Date User Change
Jan 04 2013, 08:45 VorpalNeko +da_capo_(series)
Dec 11 2009, 20:18 Aurelia +kayura_yuka
Dec 11 2009, 20:18 Aurelia +tanihara_natsuki
Dec 11 2009, 20:17 Aurelia +erika_murasaki -murasaki_erika
Dec 11 2009, 19:31 yanis +murasaki_erika -erika_murasaki
Dec 11 2009, 19:16 yanis +erika_murasaki -yoshino_sakura
Jan 20 2009, 13:17 vistigris rating:s←q, +seifuku
Jun 14 2008, 00:20 jxh2154 +asakura_otome +yoshino_sakura -tagme
Jun 13 2008, 05:51 admin2 rating:q, +da_capo +da_capo_ii +tagme, source: Image board