Date User Change
Feb 26 2017, 06:12 fireattack +komatsubara_sei -komatsubara_kiyoshi
Feb 26 2017, 05:33 moonian +komatsubara_kiyoshi -komatsubara_sei
May 27 2015, 03:09 SHM222 parent:283905←none
Oct 12 2013, 10:59 yanzx1993 +seifuku
Oct 12 2013, 10:58 yanzx1993 +misaka_mikoto +saten_ruiko +shirai_kuroko +uiharu_kazari
Oct 12 2013, 09:00 Lua rating:s←q, +komatsubara_sei +tanaka_yuuichi
Oct 12 2013, 07:43 drop rating:q, +to_aru_kagaku_no_railgun +to_aru_majutsu_no_index