Date User Change
Nov 17 2009, 22:25 fireattack parent:20897←none
Feb 24 2009, 21:41 vistigris +dress_shirt
Jan 21 2009, 01:39 vistigris +hizuki_ayumi +no_bra +open_shirt +pantsu -tagme
Aug 18 2008, 22:35 vita +kawagishi_keitarou
Jun 20 2008, 23:46 admin2 rating:q, +shin_ringetsu +tagme, source: Image board