Date User Change
Apr 02 2013, 09:32 Inferno +dress +megane +summer_dress
Aug 03 2008, 08:10 Takeo +iizuka_kazuto +maruo_masaki +nanase_narue +yagi_hajime
Jun 22 2008, 20:20 Radioactive rating:s, +narue_no_sekai