Date User Change
Jun 21 2014, 04:08 fredomone parent:221710←none
Feb 25 2014, 07:06 akusiapa +pantsu +thighhighs
Feb 25 2014, 06:52 shinkuu -moegekkan_favorite
Feb 25 2014, 06:23 shinkuu +moegekkan_favorite
Feb 25 2014, 06:17 shinkuu source changed from none to 萌月刊FAVORITE
Feb 25 2014, 06:11 StardustKnight +shown, +shida_kazuhiro
Feb 25 2014, 05:38 shinkuu +favorite +irotoridori_no_hikari +irotoridori_no_sekai +nikaidou_shinku -tagme
Feb 25 2014, 05:38 shinkuu -shown
Feb 25 2014, 05:35 shinkuu -possible_duplicate
Feb 25 2014, 05:34 shinkuu rating:s, +tagme +possible_duplicate