Date User Change
Jun 21 2014, 15:35 zero|fade +dress +touhou -tagme
Jun 21 2014, 14:33 ordinary-being +nagae_iku
Jun 21 2014, 02:31 zero|fade rating:s, +tagme +uu_uu_zan, source: http://i2.pixiv.net/img58/img/freecssx/42139890.png