Date User Change
Feb 11 2009, 22:41 Aurelia +koito_shunka -shunka_koito
Feb 11 2009, 22:41 Aurelia +mikamo_chizuko -chizuko_mikamo
Jul 13 2008, 19:08 majoria rating:s←q, +chizuko_mikamo -mikamo_chizuko
Jul 09 2008, 12:16 majoria rating:q, +mikamo_chizuko +nijuu_mensou_no_musume +shunka_koito +tome