Date User Change
Aug 30 2014, 09:09 AZD-A9S +nishikujou_kanon -tagme
Aug 29 2014, 13:44 Checkmate rating:s←q
Aug 28 2014, 16:35 Checkmate rating:q, +anapom +shukufuku_no_kane_no_oto_wa_sakura-iro_no_kaze_to_tomo_ni +tagme