Date User Change
Nov 22 2014, 15:34 zero|fade source changed from http://i4.pixiv.net/img-original/img/2014/11/23/00/00/34/47211183_p0.jpg to http://img28.pixiv.net/img/swd3e2/47211183_p0.jpg
Nov 22 2014, 15:34 zero|fade +fie_claussell
Nov 22 2014, 15:34 zero|fade +eiyuu_densetsu +eiyuu_densetsu:_sen_no_kiseki +swd3e2 +weapon -tagme
Nov 22 2014, 15:21 blooregardo rating:s, +tagme, source: http://i4.pixiv.net/img-original/img/2014/11/23/00/00/34/47211183_p0.jpg