Date User Change
Nov 30 2010, 23:29 Toki_Hakurei +kenshiro
Jul 23 2008, 17:17 Radioactive rating:s, +hokuto_no_ken +male