Date User Change
Mar 31 2021, 21:30 fatmangoth +ran_(texhnolyze)
Nov 11 2009, 21:49 fireattack +abe_yoshitoshi -yoshitoshi_abe
Aug 05 2008, 02:36 Eacil rating:s, +texhnolyze +yoshitoshi_abe