Date User Change
Feb 03 2009, 05:49 momo-hime +sadaharu
Jan 29 2009, 21:37 sazoronji +shimura_shinpachi
Jan 29 2009, 21:33 sazoronji +kagura
Jan 29 2009, 21:18 sazoronji +sakata_gintoki
Jan 29 2009, 02:44 vistigris rating:s←q
Aug 23 2008, 02:54 Davison rating:q, +gintama