Date User Change
Nov 12 2018, 21:16 saemonnokami +hioka_aoi +kominato_isumi +oumichi_asahi +tomodate_konatsu +tsukui_saki
Jan 02 2017, 04:03 blooregardo -tagme
Dec 25 2016, 15:53 Hatsukoi +kuroboshi_kouhaku
Dec 25 2016, 15:52 Hatsukoi -kuroboshi_kouhaku
Dec 25 2016, 15:45 Hatsukoi +kuroboshi_kouhaku
Dec 25 2016, 14:49 moonian +dress +megane +pop_in_q
Dec 25 2016, 14:35 Hatsukoi rating:s, +tagme