Date User Change
Aug 24 2019, 21:41 Trit +nakajima_satoko -nakajima_(girls_und_panzer)
Jul 11 2018, 11:00 moonian -tank
May 22 2018, 04:23 Maxxtosn +tank
Feb 15 2017, 17:49 zenjamibu +momogaa
Feb 15 2017, 17:48 zenjamibu +nekonyaa
Feb 15 2017, 17:47 zenjamibu +clara_(girls_und_panzer) +piyotan
Feb 15 2017, 17:45 zenjamibu +itsumi_erika +rukuriri
Feb 15 2017, 17:43 zenjamibu +shimada_arisu
Feb 15 2017, 17:42 zenjamibu +gotou_moyoko +konparu_nozomi +sono_midoriko
Feb 15 2017, 17:41 zenjamibu +hoshino_(girls_und_panzer) +nakajima_(girls_und_panzer) +suzuki_(girls_und_panzer) +tsuchiya_(girls_und_panzer)
Feb 15 2017, 17:40 zenjamibu +carpaccio +pepperoni
Feb 15 2017, 17:38 zenjamibu +kadotani_anzu
Feb 15 2017, 17:38 zenjamibu +isobe_noriko +kawanishi_shinobu +kawashima_momo +kondou_taeko +koyama_yuzu +sasaki_akebi
Feb 15 2017, 17:30 zenjamibu +aki_(girls_und_panzer) +mika_(girls_und_panzer) +mikko_(girls_und_panzer)
Feb 15 2017, 17:29 zenjamibu +kay_(girls_und_panzer)
Feb 15 2017, 17:28 zenjamibu +alisa_(girls_und_panzer)
Feb 15 2017, 17:28 zenjamibu +naomi_(girls_und_panzer) -naomi
Feb 15 2017, 17:26 zenjamibu +fukuda_(girls_und_panzer) +nishi_kinuyo
Feb 15 2017, 17:25 zenjamibu +assam +orange_pekoe +rosehip
Feb 15 2017, 17:24 zenjamibu +oryou_(girls_und_panzer) -oryou