Date User Change
Feb 14 2012, 16:06 fireattack parent:none←47125
Oct 27 2008, 17:56 petopeto parent:47125←none
Oct 27 2008, 12:32 Roc-Dark rating:s, +clannad +fujibayashi_kyou +fujibayashi_ryou +furukawa_akio +furukawa_nagisa +furukawa_sanae +ichinose_kotomi +okazaki_naoyuki +okazaki_tomoya +sakagami_tomoyo +sunohara_youhei